Cân phân tích XP 26 - Mettler Toledo
Hãng sản xuất:

 Cân Điện Tử

-  Cân phân tích XP 26 - Mettler - Toledo là cân nhập khẩu nguyên bộ từ Mettler - Toledo Thụy Sỹ.
 -  Mức cân max : 22 g.
 -  Bước nhảy: 0,001 mg ( 6 số lẻ sau dấu phẩy g ).