Cân điện tử - Các tiêu chuẩn hiện có

Các tiêu chuẩn hiện có của cân điện tử:

 

Phạm vi đo Cấp chính xác Phân loại Liên kết tới  

Quả cân chuẩn VIE982100/2 Zwiebel (Pháp)

1kg

Cấp E0

Chuẩn quốc gia

KRISS (Hàn quốc)
 
 
Quả cân chuẩn VIE982100/1 Zwiebel (Pháp) 1kg Cấp E0 Chuẩn đối chứng
BIPM (Pháp)
 
 
Bộ quả cân chuẩn VIE982100/3 Zwiebel (Pháp) 1mg -10kg Cấp E1 (la) Chuẩn chính
BIPM(Pháp)
 
 
Quả cân chuẩn N°2 Ấn Độ 1kg Cấp E1 (la) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Quả cân chuẩn N°4 Ấn Độ 1kg Cấp E1 (la) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Quả cân chuẩn 92M - Mettler (Thụy Sĩ) 1kg Cấp E2 (l) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Quả cân chuẩn 93M - Mettler (Thụy Sĩ) 1kg Cấp E2 (l) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Bộ quả cân chuẩn N°13 - Mettler (Thụy Sĩ) 100g ÷ 10kg Cấp E2 (l) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Bộ quả cân chuẩn N°505 - Mettler (Thụy Sĩ) 100mg ÷ 100g Cấp E2 (l) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Bộ quả cân chuẩn N°271 - Mettler (Thụy Sĩ) 10mg ÷ 10g Cấp E2 (l) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Bộ quả cân chuẩn Y100 (Trung Quốc) 1g ÷ 1kg Cấp E2 (1) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Bộ quả cân chuẩn Y134 (Trung Quốc) (1 ÷ 500) mg Cấp E2 (1) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Bộ quả cân chuẩn N°103 (Việt Nam) 1g ÷ 500g Cấp F1 (II) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Bộ quả cân chuẩn N°104 (Việt Nam) 1g ÷ 500g Cấp F2 (III) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Bộ quả cân chuẩn N° 323 (Liên Xô cũ) 1kg ÷ 1000mg Cấp F1 (II) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Bộ quả cân chuẩn N°... (Việt Nam) 1kg ÷ 10kg Cấp F1 (II) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Bộ của cân chuẩn N°... (Việt Nam) 1kg ÷ 10kg Cấp F2 (III) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Các quả chuẩn 20kg (Đức) 20kg Cấp M1 (IV) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Các quả cân chuẩn 50kg (Đức) 50kg Cấp M1 (IV) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia
 
 
Các quả cân chuẩn 500kg (Việt Nam) 500kg Cấp M1 (IV) Chuẩn chính
Chuẩn quốc gia

cân điện tử

 

Liên hệ

logo
Công ty TNHH Hệ Thống Tự Động Hóa
Ad: P202, K12, KĐT Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
Tel: 0436 525 462
Fax: 0436 526 917
Mobile: 0913 385 914  
Website: www.thegioicandientu.vn 
can dien tu
can dien tu