Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng

Ngày 14 tháng 3, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có hướng dẫn thực hiện Quyết định số 02/2008/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 25/2/2008 ban hành "Quy định về việc kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn theo định lượng".

Nội dung hướng dẫn như sau:

1. Theo Điều 1 và khoản 1 điều 2 của Quy định, đối tượng phải kiểm tra về đo lường là hàng đóng gói sẵn thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường do Bộ khoa học và Công nghệ ban hành và là hàng hóa được định lượng, đóng gói và ghi định lượng trên nhãn hàng hóa theo đơn vị đo lường khối lượng, thể tích, chiều dài, diện tích hoặc theo số đếm không có sự chứng kiến của khách hàng.

 

2. Theo Điều 4 của Quy định, Tổng cục TC-ĐL-CL, các Chi cục TC-ĐL-CL tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan (Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra Khoa học và Công nghệ,...) thực hiện việc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn nêu tại điểm 1 trên. Thanh tra Khoa học và Công nghệ các cấp là cơ quan xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm về đo lường của các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, buôn bán hàng đóng gói sẵn theo định lượng.

 

3. Việc kiểm tra về đo lường thực hiện tại nơi chứa (kho hàng, bến bãi,...) hàng đóng gói sẵn được sản xuất (bao gồm cả sản xuất, sang bao, sang chai, đóng gói), nhập khẩu đưa vào thị trường hoặc thực hiện khai hàng đóng gói sẵn trong quá trình lưu thông, buôn bán.

 

4. Quy định yêu cầu về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn tại Chương II, phương pháp kiểm tra đo lường đối với hàng đóng gói sẵn tại Chương III thay thế Quyết định số 400/QĐ-TĐC ngày 12 tháng 7 năm 2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quy định về phương pháp lấy mẫu để kiểm tra hàng đóng gói sẵn. 

Để nhận được tư vấn thêm về về cân điện tử, xin liên hệ với chúng tôi

 

Liên hệ

logo
Công ty TNHH Hệ Thống Tự Động Hóa
Ad: P202, K12, KĐT Việt Hưng, P. Giang Biên, Q. Long Biên, Hà Nội
Tel: 0436 525 462
Fax: 0436 526 917
Mobile: 0913 385 914  
Website: www.thegioicandientu.vn 
can dien tu
can dien tu